Ik ben een
bewindvoerder

Zowel familiebewindvoerders als professionele bewindvoerders hebben behoefte aan informatie over de praktische invulling van het bewind.

Ik werk
bij de gemeente

Een gemeente heeft vanuit vele invalshoeken te maken met beschermingsbewind. Het is van belang een integrale visie te ontwikkelen over de rol van de gemeente bij het bewind.

Ik werk
bij de rechtbank

Rechtbanken moeten weten wat zich afspeelt tussen bewindvoerder en rechthebbende. Beschermingsbewind.nl heeft een speciale cursus ontwikkeld voor medewerkers van rechtbanken.

Vraag een offerte, of meld je aan voor een cursus of opleiding

Bewindvoering

Iemand van 18 jaar of ouder die wegens lichamelijke of geestelijke toestand of wegens verkwisting of het hebben van schulden niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen kan via de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen krijgen (artikel 1:431 BW).

Mentorschap

Iemand die vanwege geestelijke of lichamelijke redenen onvoldoende in staat is om niet- vermogensrechtelijke belangen waar te nemen kan via de kantonrechter een mentor toegewezen krijgen (artikel 1: 450 BW). Een mentor behartigt zaken met betrekking tot verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Curatele

Curatele is de meest verregaande beschermingsmaatregel in Nederland. Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld wanneer hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Dit kan ten gevolge zijn van lichamelijke of geestelijke beperkingen of op grond van drank- of drugsmisbruik.

Wat kunnen wij betekenen?

Beschermingsbewind.nl voert geen beschermingsbewind uit, maar beschikt wel over alle expertise. Beschermingsbewind.nl kent alle aspecten van bewindvoering vanuit verschillenden optieken: vanuit de klant, bewindvoerder, maatschappelijke instanties, gemeenten en rechtbanken. Onze ondersteuning en aanpak is integraal.

Schulinck blijf bij je leest!

Kosten beschermingsbewind uit de bijzondere bijstand. Aanleiding voor dit opiniestuk is een artikel van Schulinck Een kennis van mij heeft hoogtevrees, ik niet. Het allerdomste dat ik zou kunnen doen is tegen hem zeggen: " Je hoeft niet bang te zijn". Daarmee is het...

Advocaatje leef je nog?

Procederen tijdens het bewind is een terugkerend onderwerp in de cursussen en trainingen die ik door het land heen verzorg. Of het nu tegen jou als bewindvoerder of namens jou als bewindvoerder is, procederen tijdens het bewind blijft altijd iets waar je bij na moet...

Een kantonrechter die in de toekomst kan kijken!

Toezicht naar eigen inzicht In de wet (artikel 1:431ev BW) staat eigenlijk helemaal niets over de wijze waarop beschermingsbewind moet worden uitgevoerd door de bewindvoerder, laat staan dat is opgenomen op welke manier de kantonrechter toezicht moet houden. Gevolg is...