Af en toe draag ik dossiers over aan andere bewindvoerders of aan klanten die het weer zelf mogen proberen. Ook neem ik zelf wel eens dossiers over van andere bewindvoerders.

Het valt mij op dat er regelmatig professionele bewindvoerders zijn die de eindverantwoording “voor gezien” tekenen in plaats van “voor akkoord”. Maar is dat wel hoe het hoort?

Alhoewel er rechtbanken en bewindvoerders zijn die dit accepteren, is het vooral voor de voormalig bewindvoerder van groot belang dat de eindverantwoording akkoord bevonden wordt. Dit is immers tevens de vrijwaring en decharge van hetgeen die gewezen bewindvoerder heeft gedaan.

Waarom tekenen dan veel professionele bewindvoerders toch “voor gezien”? Gemakzucht, gebrek aan kennis, onzekerheid, angst om verantwoordelijkheid te nemen? Zeg het maar.

Zojuist sprak ik weer een bewindvoerder die zich er gemakkelijk vanaf probeerde te maken en “voor gezien” had getekend. Toen ik vroeg waarom, was zijn antwoord: ”Dat doen we altijd zo”. Nu ben ik de beroerdste niet en antwoordde natuurlijk direct: “Dan doet u het altijd al verkeerd en doet u het nu maar anders”. Niet handig, want van een gesprek was geen sprake meer. (Leermomentje voor mij)

Er zijn maar 2 smaken. Er wordt getekend voor akkoord, of er wordt niet getekend.

Hoe dan wel?

Zoals ik al aan gaf is voor de vertrekkend bewindvoerder van groot belang dat zijn eindverslag voor akkoord getekend wordt.

De werkwijze is dan als volgt:

  1. De gewezen bewindvoerder stelt een eindverantwoording op die onder normale omstandigheden tevens geldt als boedelbeschrijving van de opvolgend bewindvoerder.
  2. De opvolgend bewindvoerder bestudeert de gegevens en stelt eventueel vragen als er onduidelijkheden of onjuistheden in staan.
  3. De gewezen bewindvoerder wordt in gelegenheid gesteld, inzage te geven, onduidelijkheden weg te nemen en onjuistheden te weerleggen.
  4. De opvolgend bewindvoerder kan hiermee genoegen nemen en tekent alsnog voor akkoord, of hij neemt geen genoegen met de uitleg van de gewezen bewindvoerder en tekent niet.
  5. In dat laatste geval wordt de eindrekening naar de rechtbank gestuurd en zal er een zitting moeten worden gepland, waarin alsnog de stoelendans vanaf punt 2 overnieuw gedaan zal moeten worden.

In de meeste gevallen speelt natuurlijk de wilsbekwame rechthebbende ook nog een rol.

Conclusie:

Een bewindvoerder die een bereidverklaring afgeeft voor overname van een bewind van een andere bewindvoerder, moet zich vooraf bewust zijn van het gegeven dat daarbij de taak hoort om de eindrekening en verantwoording van de vorige bewindvoerder te controleren. Hij dient de moeite te nemen zich, indien nodig, te verdiepen in het dossier. Als je daar geen zin in hebt, dan moet je dus geen bereidverklaring afgeven.

Heb je een vermoeden van fraude of schade door de gewezen bewindvoerder, dan moet je je daar sowieso in verdiepen. De gewezen bewindvoerder is dan namelijk aansprakelijk en jij zal dat als opvolgend bewindvoerder moeten verhalen.

Teken dus gewoon voor akkoord, of niet!

Akkoord?