Bewindvoerders

Beschermingsbewind staat beschreven in boek 1 van het burgerlijk wetboek. Om precies te zijn in de artikelen 1:431 ev. BW. In de wet staat eigenlijk nauwelijks omschreven wat er van een goede bewindvoerder verwacht mag worden. Hiervoor moeten we zijn in de Aanbevelingen meerderjarigenbewind van het LOVCK en jurisprudentie.

Familiebewindvoerders

De wetgever geeft de voorkeur aan de benoeming van een bewindvoerder binnen de familie boven een professionele bewindvoerder (artikel 19:435 sub 5 BW). Er zijn in Nederland veel familiebewindvoerders. Ook een familiebewindvoerder moet de belangen van de persoon van wie het vermogen onder bewind is gesteld zo goed mogelijk behartigen en moet voldoen aan de eisen die de rechtbank stelt.

Professionele Bewindvoerders

Voor professionele bewindvoerders biedt Beschermingsbewind.nl ondersteuning op meerdere fronten. Op het gebied van cursussen, advies en coaching van individuele bewindvoerders en teams. Op deze manier kunt ook u een beroep doen op de meer dan 20 jaar ervaring van Taco Schaafsma en het netwerk dat hij in de loop der jaren heeft opgebouwd. Dit alles natuurlijk in het belang van de rechthebbende.