Familiebewindvoerders

In de media en binnen de beroepsgroep van professionele bewindvoerders is er weinig aandacht voor de grote groep familiebewindvoerders. Je zou bijna vergeten dat beschermingsbewind oorspronkelijk bedoeld was voor personen die veel bezit (geld) hebben, maar niet of onvoldoende in staat waren hier op een doelmatige manier mee om te gaan. Uitgangspunt hierbij was en is nog steeds dat bewindvoering bij voorkeur wordt uitgevoerd door familieleden.

Familie bewindvoerders

De grote groep van familiebewindvoerders heeft behoefte aan informatie en belangenbehartiging. Vaak ontbreekt de juridische kennis bij familiebewindvoerders en lopen zij het risico aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele schade. Men begint met veel goede bedoelingen, maar komt gaandeweg erachter dat de praktijk vaak ingewikkeld is in onze huidige samenleving van regeltjes en wetten. Om nog maar te zwijgen over de emotionele kant van het verhaal. Onenigheid over beslissingen die de familiebewindvoerder neemt hebben vaak direct hun weerslag op de relatie tussen bewindvoerder en de betrokkene en overige familieleden.

Soms is het beter om een professionele bewindvoerder in te schakelen, maar vaak zijn de problemen ook op te lossen met een mediator die hierin gespecialiseerd is. Beschermingsbewind.nl is bezig om een Stichting Bewindvoerdersbelangen op te richten die de belangen van familiebewindvoerders behartigt en hen ondersteunt op alle mogelijke vlakken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de Rekening en Verantwoording, juridisch advies of mediation bij conflicten met de rechtbank of onderling tussen familieleden.