Familiebewindvoerders

Met alle aandacht voor professionele bewindvoerders zou je bijna vergeten dat er in Nederland een grote groep niet-professionele bewindvoerders werkzaam is. Dit zijn familiebewindvoerders. Familiebewindvoerders werken vaak in alle stilte en bescheidenheid en zonder dat ze hier een vergoeding voor vragen. Wist je dat hiervoor wel en vergoeding is vastgesteld door de minister?

Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van familiebewindvoerders

De wetgever geeft de voorkeur aan de benoeming van een bewindvoerder binnen de familie boven een professionele bewindvoerder (artikel 1:435 sub 5 BW). Er zijn in Nederland veel familiebewindvoerders. Ook een familiebewindvoerder moet de belangen van de persoon van wie het vermogen onder bewind is gesteld zo goed mogelijk behartigen en moet voldoen aan de eisen die de rechtbank stelt. Dit doet de familiebewindvoerder over het algemeen alleen. Beschermingsbewind.nl wil de belangen van familiebewindvoerders behartigen via een stichting. Belangenbehartiging richting politiek, rechtspraak, professionele bewindvoerders, maar ook richting grote instellingen, zoals het UWV, de SVB, het CAK en ga zo maar door.

Deze stichting zal zich ook gaan richten op ondersteuning bij een aantal praktische zaken, zoals:

  • Opstellen van de Rekening en verantwoording
  • Begeleiding in contacten met de rechtbank
  • Begeleiding in contacten met de gemeente
  • Eenvoudige juridische ondersteuning op uitvoeringsgebied
  • Mediation in conflicten tussen de familiebewindvoerder en rechthebbende/rechtbank/overige familieleden

Je kunt binnenkort donateur worden van de Stichting Bewindvoerdersbelangen. Iedere donateur doneert een basisbedrag en kan vervolgens gebruik maken van een aantal basisdiensten, maar bovenal van alle kennis die bij de stichting aanwezig is.

Binnenkort meer op deze site over de Stichting Bewindvoerdersbelangen.

Wil je eerder op de hoogte gesteld worden over de ontwikkelingen rondom de Stichting Bewindvoerdersbelangen of wil je meedenken? Neem dan contact op met Beschermingsbewind.nl.