Professionele bewindvoerders

Naast de InCompany cursussen en trajecten die Beschermingsbewind.nl aanbiedt, bestaan er ook uitgebreidere opleidingstrajecten die we samen met onze opleidingspartners verzorgen. Professionele bewindvoerders kunnen ook in het kader van de verplichte permanente educatie (PE) terecht bij Beschermingsbewind.nl.

Opleidingen en permanente educatie (PE)

Beschermingsbewind.nl verzorgt samen met Praktikos (www.praktikos.nl) al sinds 2006 de langstlopende en meest toonaangevende opleiding voor bewindvoerders. De opleiding bestaat uit meerdere kernonderdelen.

InCompany

Alle cursussen, opleidingen en trainingen kunnen los en InCompany worden afgenomen. Bijvoorbeeld voor bewindvoerderskantoren, gemeenten, hulpverlenende instanties of incassoafdelingen van bedrijven als zorgverzekeraars, energieleveranciers en banken. In overleg is het altijd mogelijk (en in sommige gevallen zelfs wenselijk) om maatwerk te leveren en de training op onderdelen aan te passen aan de groep. Voor een offerte voor InCompany trainingen kun je rechtstreeks contact opnemen met Beschermingsbewind.nl via het aanmeldformulier (zie onder).

Coaching on the job

Besteed je opleidingsbudget effectief en haal de Permanente Educatie punten (PE) voor jou en je collega’s door middel van begeleiding direct op de werkplek.

Voordelen! Het is mijn filosofie dat je het meest effectief kunt leren, door het gewoon te doen. Je krijgt niet alleen een hele dag “privé-les”, maar eigenlijk ook een paar extra handen op de werkvloer. Vrijwel geen verlies van productiviteit, maar eerder vergroting van de effectiviteit. Een win-win situatie dus.

Taco Schaafsma (of eén van de andere zeer ervaren bewindvoerders met minimaal 5 jaar werkervaring onder zijn leiding) komt meedraaien op de werkvloer. We helpen dossiers op te starten, trekken dossiers uit de kast en doen een quick scan volgens de methode die door Taco Schaafsma in de loop der jaren is ontwikkeld. We kijken naar de overzichtelijkheid van de dossiers, maar toetsen ook op een aantal specifieke punten.

Denk hierbij aan:

  • Ontvangt de klant waar hij/zij recht op heeft qua inkomen?
  • Wordt er maximaal gebruik gemaakt van alle inkomensondersteunende regelingen die er zijn voor die klant?
  • Zijn alle aflossingen in het budget wel noodzakelijk?
  • Houdt de deurwaarder zich wel aan de regels?

Komen we verbeterpunten tegen, dan lossen we die ter plekke op of maken direct een stappenplan waar de bewindvoerder verder mee kan. We nemen de bewindvoerder direct bij de hand en gaan praktisch aan de slag.

Omdat we altijd al ons cursusmateriaal en een beamer e.d. mee nemen, kunnen we direct inspelen op de behoefte van de mensen op de werkvloer. Maatwerk ten top dus.

Het is natuurlijk onmogelijk om een groot aantal medewerkers/bewindvoerders op één dag op deze wijze te coachen. In beginsel is 5 deelnemers als maximum de richtlijn. In overleg is echter veel mogelijk. Dat stemmen we dan vooraf af. Afhankelijk van de afstand en het aantal medewerkers dat deel neemt aan de dag kunnen de kosten variëren.

Desgewenst kan er een rapport met aanbevelingen worden opgesteld door de docent/werkbegeleider, met daarin de bevindingen en eventuele aanbevelingen voor de toekomst.

Ook is het mogelijk om een traject in te kopen waarbij er voor langere tijd iemand mee kijkt. Bijvoorbeeld één keer per maand, gedurende een langere periode.

Andere cursussen en trainingen

Voor de Juridische School van de OSR verzorgt Beschermingsbewind.nl een ééndaagse training. Iedereen kan zich inschrijven voor deze cursus, maar deze is in beginsel bedoeld voor WSNP bewindvoerders, advocaten, notarissen, griffiemedewerkers etc. (www.osr.nl ) In de training ligt meer de nadruk op jurisprudentie, juridische context van beschermingsmaatregelen en de relatie met andere wet- en regelgeving zoals de WSNP en testamentair bewind en minder op de dagelijkse praktijk van bewindvoering en curatele.  De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt PE-punten voor de training in het kader van de permanente educatie voor bewindvoerders WSNP. In schrijven kan via de Juridische School van de OSR.

Permanente educatie voor professionele bewindvoerders

In het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren staat dat de bewindvoerder zijn kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van zijn vak noodzakelijk zijn, onderhoudt en ontwikkelt door tenminste jaarlijks een bijscholing- of trainingsactiviteit te verrichten. Er wordt door de overheid echter expliciet geen puntenstelsel en accreditatie systeem opgetuigd. Voor de rechtbank en het Landelijk Kwaliteitsbureau die de jaarlijkse toetsing uitvoert, is een bewijsstuk van een jaarlijkse trainings- of scholingsactiviteit dus voldoende.

Verschillende branche- en/of beroepsverenigingen stellen aan hun leden wél extra eisen als het om Permanente educatie gaat. Informeer bij je eigen branche- of beroepsvereniging naar de eisen. De cursussen van Beschermingsbewind.nl zijn in principe allemaal geaccrediteerd door de belangrijkste branche- en beroepsverenigingen. Bij zeer specifiek wensen en sommige maatwerktrainingen kan een aparte accreditatie nodig zijn. Op het aanmeldformulier kun je aangeven van welke vereniging je lid bent. Beschermingsbewind kan dan adviseren of zelfs de accreditatie voor je regelen.