Professionele bewindvoerders

Als professioneel bewindvoerder moet je ten eerste de wet uitvoeren. Daarnaast zijn er sinds begin 2014 allerlei kwaliteitseisen. De vergoedingen staan weer in een ministeriële regeling en dan heb je ook nog de Aanbevelingen Meerderjarigenbewind. Best verwarrend allemaal. Lees hieronder verder en klik op de link om de onderliggende stukken te bekijken.

Wet- en regelgeving

De verhouding tussen bewindvoerder en rechthebbende wordt bepaald door titel 19 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de praktische uitwerking hiervan heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T) aanbevelingen voor alle rechtbanken opgesteld. Dit zijn de aanbevelingen-meerderjarigenbewind. De aanbevelingen worden regelmatig geactualiseerd. Een aantal rechtbanken heeft zelf ook nog aanvullende richtlijnen opgesteld.

De  vergoedingen voor bewindvoerders zijn geregeld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. In de regeling staat welk bedrag aan vergoeding/salaris door familie- en professionele bewindvoerders maximaal in rekening gebracht mag worden bij de rechthebbende. Alleen Professionele bewindvoerders moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die staan in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.