Informatie

Beschermingsbewind is de meest uitgesproken maatregel van alle beschermingsmaatregelen die er in de Nederlandse wet beschikbaar zijn. Een goed uitgevoerd bewind is een uitstekende manier om te zorgen dat financiële rust ontstaat voor mensen die door omstandigheden tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn om zelf voor die rust te zorgen.

Bewindvoering

Iemand van 18 jaar of ouder die wegens zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand of wegens verkwisting of het hebben van schulden niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen kan via de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen krijgen (artikel 1:431 BW).  De persoon van wie een (een deel van het) vermogen onder bewind wordt gesteld, wordt rechthebbende genoemd. De rechthebbende wordt handelingsonbevoegd. Hij of zij kan niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder vermogensrechtelijke rechtshandelingen verrichten. Het bewind is bedoeld om de vermogensrechtelijke positie van rechthebbende te beschermen.

Als je goederen op grond van problematische schulden en verkwisting onder bewind gesteld zijn, wordt het bewind gepubliceerd in het Centraal Curatele- en bewindsregister (CCBR). Dat betekent dat iedereen kan zien dat er in jouw geval sprake is van bewindvoering. Dat is natuurlijk best heel ingrijpend. Als je goederen op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand onder bewind gesteld zijn, dan volgt niet automatisch publicatie in het CCBR. Als dit wel nodig is, kan dit alsnog met toestemming van de kantonrechter geregeld worden. Voorwaarde is wel dat het bewind over alle goederen (en niet een deel) is uitgesproken.

Wil je meer weten over beschermingsbewind en wat dit allemaal voor gevolgen heeft, schrijf je dan in voor een cursus.