Informatie

Curatele is de meest ingrijpende beschermingsmaatregel die in de Nederlandse wet is opgenomen. Sta je onder curatele, dan ben je handelingsonbekwaam. Dit wordt ook openbaar gemaakt door publicatie in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) dat op internet toegankelijk is voor iedereen.

Curatele

Curatele is de meest verregaande beschermingsmaatregel in Nederland. Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld wanneer hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Dit kan ten gevolge zijn van lichamelijke of geestelijke beperkingen of op grond van drank- of drugsmisbruik. Iemand onder curatele is net als een minderjarige handelingsonbekwaam. Je kunt geen overeenkomsten meer sluiten of andere rechtshandelingen verrichten. Curatele wordt het minst vaak uitgesproken van alle mogelijke beschermingsmaatregelen. Handelingsonbekwaamheid staat op gespannen voet met het recht op zelfbepaling. De wetgever heeft de voorkeur voor een zo licht mogelijke beschermingsmaatregel.