Gemeenten

Van steeds meer mensen wordt het vermogen onder bewind gesteld. Problematische schulden zijn steeds vaker de reden. Lang niet altijd is beschermingsbewind de beste oplossing voor de financiële problematiek.

Gemeenten worden vaak pas met beschermingsbewind geconfronteerd als er bijzondere bijstand voor de kosten wordt aangevraagd. Ze hebben het gevoel achter de feiten aan te lopen. Toch hebben gemeenten best mogelijkheden om invloed te krijgen op de in- en uitstroom van beschermingsbewind. Deze mogelijkheden moeten wel juridisch goed onderbouwd zijn! Beschermingsbewind.nl is hierin door haar jarenlange ervaring en grote expertise de ideale partner voor de gemeente.  

Bijzondere bijstand

Als de rechtbank het bewind heeft uitgesproken staat de noodzaak van de kosten vast en komen de kosten in aanmerking voor bijzondere bijstand. Toch kan de gemeente wel invloed uitoefenen op de in- en uitstroom van beschermingsbewind. Via een goed schuldhulpverleningsbeleid kan de gemeente zorgen dat de vraag naar beschermingsbewind kleiner wordt. En als het bewind is uitgesproken wegens problematische schulden of verkwisting kan de gemeente om opheffing van het bewind vragen als hier geen sprake meer van is. Voorwaarde is wel dat de gemeente de klant en de situatie kent.

Ook vanuit de Participatiewet zijn er mogelijkheden om de in- en uitstroom en daarmee kosten van beschermingsbewind te beïnvloeden. De gemeente heeft beleidsvrijheid ten aanzien van de het bepalen van de draagkrachtregels van bijzondere bijstand. Ook kan de gemeente een voorliggende voorziening aanbieden. Op grond van artikel 15 Participatiewet bestaat er dan geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind.

Beschermingsbewind.nl is dé autoriteit op het gebied van beschermingsbewind in Nederland en denk mee hoe de gemeente grip kan krijgen op de in- en uitstroom van beschermingsbewind. Beschermingsbewind.nl beschikt over de noodzakelijk kennis op het gebied van het bestuursrecht, Participatiewet, Burgerlijk Wetboek en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en is daarom in staat om te komen met een integrale oplossing die is afgestemd op de gemeente.