Gemeenten

Gemeenten hebben door de decentralisaties de regie gekregen over meer beleidsterreinen. De uitvoering daarvan wordt steeds vaker belegd in wijk- of gebiedsteams. Een groot percentage van alle hulpvragen waarmee de wijk- en gebiedsteams worden geconfronteerd hebben te maken met financiële problemen en bij veel klanten is er sprake van bewindvoering. Beschermingsbewind.nl zorgt voor beleidsondersteuning ten aanzien van alle aspecten van bewindvoering.

Beleidsondersteuning

Beschermingsbewind.nl biedt gemeenten beleidsondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Het kan gaan om korte adviesvragen maar ook om langdurige beleidsondersteuning. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 

  • verminderen bijzondere bijstandsuitgaven voor beschermingsbewind;
  • efficiëntere samenwerking tussen gemeente en beschermingsbewindvoerders;
  • ontwikkelen preventief schuldhulpverleningsbeleid ter voorkoming van het ontstaan van problematische schulden en instroom in beschermingsbewind;
  • screening klantenbestand beschermingsbewind om uitstroommogelijkheden te onderzoeken;
  • implementeren beleid;
  • gebruik van screeningsinstrumenten in schuldhulpverlening en bewindvoering;
  • opstellen aanbestedingsteksten op het gebied van schuldhulpverlening en beschermingsbewind;
  • ondersteuning bij bezwaar en beroep;
  • uitvoeren verbeter- en coachingstrajecten medewerkers;
  • etc.