Gemeenten

De gemeente heeft in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de opdracht gekregen om bij problematische schulden inwoners integrale schuldhulpverlening te bieden. Beschermingsbewind valt weliswaar niet onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maar is niet meer los te zien van het gemeentelijke armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. Beschermingsbewind.nl ondersteunt gemeenten o.a. via scholing op dit gebied.

Cursus

Gemeenten kunnen bij Beschermingsbewind.nl terecht voor cursussen op het gebied van beschermingsbewind en schuldhulpverlening. Wat is beschermingsbewind eigenlijk? Wanneer wordt het uitgesproken?  Wat zijn de taken van een beschermingsbewindvoerder? Wanneer is een beschermingsbewindvoerder schadeplichtig? Wat zijn de verhoudingen tussen bewindvoerder, klant en rechtbank? Wie controleert de beschermingsbewindvoerder? Wat zijn lichtere alternatieven voor beschermingsbewind?

De cursussen kunnen worden afgestemd op generalisten als wijk- en gebiedsteammedewerkers en specialisten als inkomensconsulenten, WMO consulenten, schuldhulpverleners en bewindvoerders. De cursussen kunnen individueel, groepsgewijs en in company gegeven worden.