Informatie

Iemand die vanwege geestelijke of lichamelijke redenen onvoldoende in staat is om niet- vermogensrechtelijke belangen waar te nemen kan via de kantonrechter een mentor toegewezen krijgen (artikel 1: 450 BW). Een mentor behartigt zaken met betrekking tot verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Algemene informatie

Beschermingsbewind.nl is het product van meer dan twee decennia ervaring en de opbouw van een gigantisch netwerk van experts op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele, schuldhulpverlening en aanverwante zaken. Op zowel beleidsniveau als op uitvoeringsniveau beschikken wij over een schat aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om beschermingsbewind in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Mentorschap

Sinds januari 2015 heeft de kantonrechter de mogelijkheid een mentorschap in te stellen en een mentor te benoemen wanneer een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam onvoldoende in staat is zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen (artikel 1: 450 BW). Een mentor behartigt zaken met betrekking tot verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Het mentorschap wordt vaak gecombineerd met beschermingsbewind. Bewindvoerder en mentor kunnen één persoon zijn, maar kunnen ook twee verschillende personen zijn. De term ‘mentor’ staat voor staat voor de door de rechter benoemde wettelijke vertegenwoordiger en moet niet verward worden met de persoonlijke begeleider binnen de zorg die ook wel mentor wordt genoemd.