Rechtbank

Beschermingsbewind.nl kan ook voor rechtbanken iets betekenen. Scholing voor kantonrechters en andere rechtbank medewerkers bijvoorbeeld. Maar ook kan een beroep op Beschermingsbewind.nl worden gedaan als er een tijdelijke situatie is waarin extra deskundigheid vereist is om bepaalde zaken in een lopend bewind op te lossen. Dit kan in veel gevallen voorkomen dat er een ingrijpende wijziging van bewindvoerder moet plaatsvinden.

Rechtbank

Voor meer begrip en een betere samenwerking tussen rechtbanken en bewindvoerders is het van groot belang dat er over en weer voldoende inhoudelijke en praktische kennis is van elkaars werk. Bewindvoerders en rechtbankmedewerkers klagen geregeld over elkaar. Beschermingsbewind.nl wil een bijdrage leveren aan verbetering van de relatie tussen de rechtbank en bewindvoerders. Onder andere door casuïstiek te bespreken en praktische kennis van elkaars werk met elkaar te delen. Begrip over en weer. Branche- en beroepsverenigingen houden zich vaak bezig met de grote lijnen, maar op uitvoeringsniveau is er nog een inhaalslag te maken.