Rechtbank

Voor bewindvoerders gelden kwaliteitseisen die zijn vastgesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermings-bewindvoerders en mentoren. Ook rechters en medewerkers van de rechtbanken moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden.

Cursus

Al voor de invoering van de wetswijziging curatele, bewindvoering & mentorschap was het zeer wenselijk dat rechters en rechtbankmedewerkers enige kennis hadden van schuldhulpverlening in het algemeen en de verhouding tussen schuldhulpverlening en beschermingsbewind in het bijzonder.

Met de invoering van de wetswijziging is deze kennis alleen maar belangrijker geworden. Als de rechtbank moet bepalen of een rechthebbende geen beschermingsbewind meer nodig heeft en dat budgetbeheer voldoende is, dan is het belangrijk dat de rechtbank weet wat budgetbeheer precies is.

  • Wat is budgetbeheer precies en komt iedereen daar eigenlijk voor in aanmerking?
  • Welke voorwaarden zitten er aan een minnelijke schuldenregeling (MSNP) en op welke punten verschilt dit met de wettelijke schuldenregeling (WSNP)?
  • Welke rolverdeling is er tussen de bewindvoerder WSNP en de bewindvoerder beschermingsbewind?
  • Welke bevoegdheden, beleidsvrijheid en verplichtingen hebben gemeenten eigenlijk bij de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening?

Zomaar wat vragen die beantwoord worden in de cursusdag van Beschermingsbewind.nl die speciaal voor de rechtbanken is gemaakt.

Naast de algemene thema’s is het ook de bedoeling dat casuïstiek vanuit de deelnemers wordt ingebracht. Dit kan vooraf, maar ook tijdens de dag zelf.

Ook andere onderwerpen kunnen aan de orde komen. De financiering van bewindvoeringskosten vanuit de bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Welke ontwikkelingen spelen allemaal op dat gebied?

Deze cursus kan ook via het Studiecentrum Rechtspleging (SSR)  worden georganiseerd.

Al vele jaren is Taco Schaafsma als docent verbonden aan de SSR. Hij deelt hierbij niet alleen zijn eigen ervaringen en kennis. Omdat Taco voor vele bewindvoerders een vraagbaak is en hij wekelijks voor de groep staat als docent, weet hij precies wat er speelt binnen het vakgebied. Ervaring heeft geleerd dat het voor kantonrechters en rechtbankmedewerkers erg leerzaam is om vanuit het perspectief van de bewindvoerder naar het vak en naar jezelf (naar de rechtbank dus in dit geval) te kijken.Taco neemt hierbij nooit een blad voor de mond en confronteert de cursisten met de beleving van bewindvoerders uit het werkveld.

Uit de evaluaties van de cursussen blijkt dat veel deelnemers aangeven dat ze hun werk anders/beter zijn gaan doen nu ze bijvoorbeeld meer kennis hebben van beslaglegging en voorliggende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand. Omdat Taco werkzaam is bij een kredietbank die onder de gemeente valt, heeft hij veel ervaring met het spanningsveld tussen schuldhulpverlening, bijzondere bijstandsbeleid, enz.. Kantonrechters geven aan dat hun zittingsvaardigheden en beslissingen door de cursus positief beïnvloed zijn.

Meld je aan via de SSR of neem rechtstreeks contact op met Beschermingsbewind.nl voor de mogelijkheden.